Měděné wolframu elektrické kontakty
Kobber Wolfram elektriske kontakter
Koperen wolfraam elektrische contacten
Copper tungsten electrical contacts
Contacts électriques de cuivre tungstène
Kupfer Wolfram elektrische Kontakte
Rame tungsteno contatti elettrici
Kobber Wolfram elektriske kontakter
Contatos elétricos de tungstênio cobre
Wolfram cupru contacte electrice
Медные вольфрама электрические контакты
Contactos eléctricos de cobre de tungsteno
Koppar volfram elektriska kontakter
Bakır tungsten elektrik kişiler
 
Měděné wolframu

Měděné wolframu elektrické kontakty

Měděné wolframu elektrické kontakty Měděné wolframu elektrické kontakty Měděné wolframu elektrické kontakty

Měděné wolframu elektrické kontakty

Vysoká Tepelná vodivost elektrické & mědi jsou kombinovány s vlastnostmi-sva?ování obloukem odolné & z wolframu nebo jejich karbidy tvo?í rozsáhlou sérii slo?ení ka?dé ur?ené na nejlep?í vykon pro va?i konkrétní aplikaci. Tyto materiály se pou?ívají pro tě?ká nákladní kontaktní aplikacemi jako:
* Jisti?e, pono?enych v oleji vzduchu &
* Oblouku tipy nebo oblouku bě?c?
* Zna?ka & break kontakty
* Trvanlivych vodi?e, relé & p?epína?e.

Měděné wolframovych vyrobk? standardní: GB/T 8320-2003

Vysokou elektrickou a tepelnou vodivost slitina mědi a wolframu umo?ňuje super, efektivní p?edání moci, zatímco vlastnosti vynikající arc odpor wolframu mědi minimalizovat arc eroze a p?enos problémy. Tyto vlastnosti lze měnit slo?ení více st?íbra nebo mědi vynosy vy??í elektrickou a tepelnou vodivost, zatímco vy??í ?áruvzdorné kovové obsah má za následek lep?í arc eroze vlastnosti. Nabízíme ?adu kompozit? va?e po?adavky splnit. Bez ohledu na prost?edí (olejové za?ízení, vzduchu a plynu jisti?e, styka?e, vysoké napětí spínací) nebo aplikace (energetici kontakty a desek, arc bě?c?, sou?asné ?leny a ?epel obklady) nebudete zklamáni v elektrické kontakty z na?ich mědi wolframu kompozit?.

Datovy list wolframu mědi elektrické kontakty

grade

Composition

Density g/cm

Hardness

Electrical Conductivity
% IACS

Application

CuW60 60% Tungsten 13.0 145 HV 52 Arcing Contact
CuW70 70% Tungsten 14.2 197 HV 46 Arcing Contact
Vacuum Switch
CuW72 72% Tungsten 14.5 200 HV 40 Spark Erosion {~} Electro Chemical Machining
CuW75 75% Tungsten 14.8 220 HV 44 Arcing Contact
CuW75 75%Tungsten 15.2 240 HV 40 Projection Welding
CuW78 78% Tungsten 15.2 230 HV 40 Arc Contact resistance welding
CuW80 80% Tungsten 15.5 235 HV 40 Arcing Contact
CuWC67 67% Tungsten Carbide 12.7 350 HV 32 Electrical Upsetting

Nyní budeme analyzovat va?e aplikace & doporu?it slinutych materiál? aby vyhovovaly va?im po?adavk?m. Lze ?asto doporu?ujeme návrhu revize, která m??e zlep?it vykon produktu & sní?it va?e náklady. Od jednoduchych ke komplexní geometrie Bango produkuje vlastní elektrické kontakty, které splňují po?adavky zákazník? aplikace. R?znych tvar? a velikostí wolframu mědi elektrické kontakty po?adavky jsou mo?né z d?vodu kovovych technologie prá?ku.

?

Související odkazy

St?íbrny wolframu elektricky kontakt
Materiálové bezpe?nostní list mědi wolframu
Materiálové bezpe?nostní list mědi wolframu (PDF)
Datovy list vlastností materiálu mědi wolframu (PDF)

Language: | český | danske | Nederlands | English | française | Deutsch | italiano | norske | português | român | русский | español | Švédsky | Türk
Email : ebiz@ctia.com.cn  
Copyright©2001 - 2011 CTIA E-biz Center All Rights Reserved