Měděné wolframu materiál, měděné wolframu
Kobber Wolfram materiale, kobber wolfram
Koperen wolfraam materiaal, koperen wolfraam
Copper tungsten material, Copper tungsten
Matériau de tungstène de cuivre, de tungstène de cuivre
Wolfram Material Kupfer, Kupfer Wolfram
Materiale di tungsteno rame, rame tungsteno
Kobber Wolfram materiale, kobber Wolfram
Material de tungstênio de cobre, tungsténio de cobre.
Wolfram materialul de cupru, cupru Wolfram
Медные вольфрама материал, вольфрам медь
Material de tungsteno de cobre, tungsteno de cobre
Koppar volfram material, koppar volfram
Bakır tungsten malzeme, bakır tungsten
 
Měděné wolframu

Materiál měď wolframu

Materiál měď wolframu Materiál měď wolframu Materiál měď wolframu

Materiál mě? wolframu

Produkt slitiny mědi wolframu je materiál slinuté mědi wolframu vyrobené prá?kovou metalurgií. Tvo?í hustou slo?ená nabídka tvrdost, odolnost proti a změk?ující vysokoteplotní wolframu v kombinaci s dobrou elektrickou vodivost mědi.

Měděné wolframu m??e pou?ít jako elektricky kontaktní materiál. V nejtě??ích aplikace spojené s elekt?iny a p?enosu, ktery vypína? m??e zcela pono?ena do ropy. V těchto p?ípadech není ?ádnou vyhodu v pou?ívání ?ernění odolné materiály zalo?ené na st?íbro, jak je oxidace je znemo?něno vylou?ení vzduchu. Měděné wolframu kontakty jsou ?iroce vyu?ívány v těchto p?ípadech vyběr t?ídy pou?ité je závislá na relativní vyznam vodivost a arc odpor.

Měděné wolframu datovy list

Grade

Cu%(WT)

W%(WT)

RWMA
Class

Density
(Min)

Electric Conductivity
(Min)

Hardness (Min)

CuW55 45±2 Balance 10 12.30g/cm3 55%IACS 125HB
CuW60 40±2 Balance   12.75g/cm3 52%IACS 140HB
CuW65 35±2 Balance ? 13.30g/cm3 50%IACS 155HB
CuW70 30±2 Balance   13.80g/cm3 49%IACS 175HB
CuW75 25±2 Balance 11 14.50g/cm3 47%IACS 195HB
CuW80 20±2 Balance 12 15.15g/cm3 42%IACS 220HB
CuW85 15±2 Balance   15.90g/cm3 35%IACS 240HB

Měděné WC datovy list

Grade Cu%(WT) WC%(WT) Density (Min)) Electric Conductivity (Min) Hardness (Min)
CuWC50 50±2 Balance 11.04g/cm3 48%IACS 80HRB
CuWC55 45±2 Balance 11.35g/cm3 45%IACS 85HRB
CuWC60 40±2 Balance 11.80g/cm3 38%IACS 90HRB
CuWC70 30±2 Balance 12.56g/cm3 33%IACS 98HRB
CuWC75 25±2 Balance 12.80g/cm3 31%IACS 28HRC
CuWC80 20±2 Balance 13.40g/cm3 28%IACS 34HRC

Dodáváme také mědi wolframu rod, Deska wolframu mědi, Mě? wolframu elektrické kontakty, Chladi?e měděné wolframu, mědi wolframovych elektrod, mě? wolframu dokon?ené ?ásti. Největ?í velikost na?eho mědi wolframu je 150kgs a nejmen?í velikost je pouze 10 gram?.

?

Související odkazy

St?íbrny wolframu
Chladi?e měděné wolframu
Materiálové bezpe?nostní list mědi wolframu
Materiálové bezpe?nostní list mědi wolframu (PDF)
Datovy list vlastností materiálu mědi wolframu (PDF)

Language: | český | danske | Nederlands | English | française | Deutsch | italiano | norske | português | român | русский | español | Švédsky | Türk
Email : ebiz@ctia.com.cn  
Copyright©2001 - 2011 CTIA E-biz Center All Rights Reserved